top of page

SEVADAR TEAM

KITCHEN & LANGAR 

 

Jaswinder Singh
902-329-2821
Jagmohan Singh Kahlon
902-237-9007
Harman Singh
Nikki Jassal
Pahul Kaur
902-789-9399
Harsharan Kaur
Harminder Singh Makkar
Kanwalpreet Kaur
Jaswinder Kaur Chahal
Jasmeet Singh
Sanpreet Singh Chawla

NETWORKING AND MEDIA

 

Gurinder Pal Singh Dhillon
902-802-1032
Harpreet Singh
782-882-0990
Manpreet Singh Dhiman
902-219-0895
Jagmeet Singh
782-641-4928
Pahul Kaur
902-789-9399
Pavneet Singh
902-809-9399
Harpreet Singh Saini
782-882-0990

EVENTS 

 

Rupinder Kaur Mann
647-270-4835
Iknoor Singh
902-919-6195
Pahul Kaur
902-789-9399
Pavneet Singh
902-809-9399
Supreet Kaur
782-641-4928
Kamaldeep Singh Sethi

LANDSCAPING 

 

Pahul Kaur
902-789-9399

SYSTEMS & MAINTENANCE

 

Surinder Singh Kang
Banpreet Singh
Navdeep Kaur
Gurmehar Singh Walia

SECURITY 

 

Gurinder Pal Singh Dhillon
902-802-1032

CLEANINESS & PEST CONTROL

 

Banpreet Singh
Sanpreet Singh Chawla
Navpreet Singh (Supply Stock)
Gurmehar Singh Walia

LIBRARY

 

Balbir Singh
Harkiran Kaur (Wanda)
Kanwal Sidhu
Kanwalpreet Kaur (Priya)

KIDS ACTIVITIES & CLASSES

 

Rupinder Kaur Mann
Sharan Kaur Litt
Jasleen Kaur
Banpreet Singh
Prabhsimran Singh
Daraspreet Singh

FUNDRAISING

 

Major Singh Jassal
Pavneet Singh
Pahul Kaur
Sharan Kaur Litt

LAUNDARY

 

Daraspreet Singh

MSS directory page footer bg copy.jpg
bottom of page